Kommuniké bolagsstämma 2001-04-26

Kommuniké bolagsstämma 2001-04-26 Svedbergs I Dalstorp AB (publ), org nr 556052-4984 Bolagsstämman fastställde utdelningen till 7 kr / aktie Bolagsstämman omvalde Börje Andersson, Oscar Junzell, Åke Petersson samt Sune Svedberg till styrelseledamöter samt Anna Walker som suppleant. Svedbergs I Dalstorp AB Lars Svensson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02600/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02600/bit0002.pdf