Delårsrapport januari – mars 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - mars 2001 för koncernen · Svedbergs nya utställningskoncept röner stark efterfrågan · Försäljningen ökade till 87,4 Mkr (79,0) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 11,9 Mkr (11,4) Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 87,4 Mkr (79,0), en ökning med 10,6 %. Kvartalet inleddes starkt med kraftig efterfrågan, men uppvisade en viss avmattning under mars månad. Det kan inte uteslutas att börsutvecklingen och osäkerheten i konjunktur utvecklingen till viss del hämmar konsumenternas investeringsvilja. Byggkonjunkturen utvecklas starkt, framförallt i Sverige, och detta har påverkat omsättningen positivt. Våra förändringar i Danmark har ännu ej gett effekt. Däremot visar vår försäljning till Norge en stark tillväxt. Exporten utanför Norden uppgick till 9,2 Mkr (8,5), vilket motsvarar en andel på 10,5 % (10,7). Produktområdet badrumsmöbler omsatte 50,6 Mkr (48,7), och VVS-utrustning 36,8 Mkr (30,3). För ytterligare information och frågor, kontakta: VD Lars Svensson, telefon 0321-53 30 00 Dalstorp den 26 april 2001 Lars Svensson VD AFFÄRSIDÉ Svedbergs skall under eget varumärke utveckla och marknadsföra produkter för det kompletta badrummet. Våra produkter, vars design är typisk skandinavisk, skall utgöra en harmonisk samverkan mellan material, färg och ljus. Det färdiga badrummet präglas av hög kvalitet och en genomtänkt funktion. Vårt koncept skall inspirera, förenkla och underlätta att renovera eller bygga nytt badrum. [REMOVED GRAPHICS] Svedbergs i Dalstorp AB (publ) Verkstadsvägen 1 514 63 Dalstorp Tel: 0321-53 30 00 Fax: 0321-53 30 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02260/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02260/bit0001.pdf Hela Rapporten