Kommunike’ från Årsstämman

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008 beslutades om utdelning om 4,00 kr per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Sune Svedberg, Anna Svedberg,
Mats-Ola Palm och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Till ny ledamot efter Oscar Junzell, som undanbett sig omval, utsågs Fredrik Cappelen.

Oscar Junzell, som varit ordförande i bolagets styrelse under 34 år, har utsetts till hedersordförande.
Fredrik Cappelen kommer närmast från posten som VD och koncernchef i Nobia AB och hans styrelseuppdrag innefattar Byggmax Group AB, Munksjö AB samt ICC Sweden.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Dalstorp 2008-04-22
Jörgen Ekdahl
VD/Koncernchef