Pressmeddelande: Organisationsförändringar i Svedbergs

Produktionschef
Dan Pettersson, vår nuvarande Produkt- och Sortimentschef, kommer den 1 augusti i år att tillträda som Produktionschef. Dan som varit anställd på Svedbergs sedan 1983, har haft många olika tjänster i bolaget men har varit Produkt- och Sortimentschef sedan 2003.

Till sin nya tjänst tar Dan med sig produkt- och marknadstänk och tillsammans med goda ledaregenskaper kommer han att bli en positiv injektion i produktionen

Inköp- och logistikchef
Tony Arwidsson har anställts som chef för inköp och logistik. Det var i samband med omorganisationen i maj 2013 som styrelsens beslutade att organisationen skulle förstärkas. Tony kommer att bli övergripande ansvarig för inköp och logistik (intern- såväl som extern logistik) vilket även innebär ansvar för vårt varulager. Rekryteringen av Tony ger förutsättningar för fortsatta effektiviseringar och besparingar inom inköp och logistik.

Sedan tidigare har bland annat följande organisatoriska förändringar skett;

Ekonomichef
Stefan Augustsson från Borås började hos oss den 1 mars 2014. Stefan kommer närmast från B&B Tools i Alingsås där han var redovisningschef.

Försäljningschef Sverige
Michael Höög från Tenhult började hos oss 1 november 2013. Michael har många års erfarenhet av arbete med sälj och konceptutveckling inom textilbranschen. Michael kommer senast från konsultbranschen där han jobbat med ledarskapsutbildning.

Försäljningschef Norge
Hans Olav Velsand från Oslo började hos oss i augusti 2013. Hans Olav kommer närmast från Jeldwen där han jobbade som försäljningschef.

Dalstorp den 29 april 2014

Fredrik Björkman
VD, Koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 29 april 2014, kl. 13.00 Information beträffande ovanstående lämnas av VD Fredrik Björkman på 0321 533000.