Svedbergs framtidssäkrar koncernen genom investering om 35 miljoner kronor i produktionen

Svedbergs i Dalstorp AB har beslutat att investera i en ny träbearbetningslina från Biesse vid produktionsanläggningen i Dalstorp. Investeringen uppgår till 35 miljoner kronor och görs i syfte att säkerställa produktionen både sett till dagens nivåer, men också för att framtidssäkra verksamheten för eventuell insourcing och stödja Svedbergs Groups fortsatta tillväxtresa genom förvärv.

Denna investering är central för Svedbergs Groups fortsatta tillväxt och görs för att fullt ut möjliggöra vår strategi och målsättning att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa, säger Per-Arne Andersson, vd för Svedbergs Group.

Den nya träbearbetningslinan förväntas tas i drift under sommaren 2023.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef,

+46 70 638 50 12, per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2022 klockan 12:00 (CET).