Svedbergs tillverkning av sanitetsporslin i Estland

Styrelsen har vid ett extra styrelsemöte den 21 augusti 2007, beslutat att avveckla bolagets rubr. verksamhet i Estland. För att eliminera löpande förluster påbörjas avvecklingen omedelbart och beräknas vara avslutad under 2007.

Förlusterna har det senaste halvåret uppgått till ca 6 Mkr.

Med hänsyn till beräknat övervärde i bolagets fastighet i Tallinn beräknas avvecklingskostnaderna påverka bolagets resultat marginellt.

En fortsatt expansiv produktion av sanitetsporslin är säkerställd via investeringar hos samarbetspartners