Delårsrapport januari – juni 2007 Svedbergs i Dalstorp AB

Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0)
Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9)
Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8)
Vinst per aktie 1,70 kr (1,64)

Omsättning och resultat
Omsättningen ökade för koncernen med 7,3 % till 276,9 Mkr under första halvåret. Den största försäljningsökningen har skett på den svenska marknaden.
Resultatet före skatt ökade med 0,3 Mkr till 51,2 Mkr jämfört med första halvåret föregående år.