Tvist med Skene Järn

Tvisten mellan Svedbergs i Dalstorp AB och Skene Järn AB, som rör en produktskada har, nu prövats av Tingsrätten i Borås. Dom har fallit i ärendet och Tingsrätten har inte bifallit Svedbergs yrkande. Svedbergs har ännu inte analyserat domen och därför inte tagit slutgiltig ställning till om den skall överklagas eller inte. Det är dock troligt att domen kommer att överklagas.

Dalstorp den 29 januari 2015

Eventuella frågor besvaras av VD Fredrik Björkman på 0321 533000.