Delårsrapport januari-mars 2007 för Svedbergs i Dalstorp AB

Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3)
Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6)
Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0)
Vinst per aktie 0,83 kr (0,80)

Omsättningen ökade för koncernen med 8,4% till 136,9 Mkr under årets första kvartal. De största
försäljningsökningarna har skett i Sverige och Norge.
Resultatet före skatt ökade med 8,5% till 25,6 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år.