Kvartalsrapport januari-mars 2009

Koncernen
· Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4)
· Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)*
· Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)*
· Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*
* exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad verksamhet i Estland

Omsättning och resultat
Omsättningen för första kvartalet 2009 uppgick till 120 Mkr, en minskning med 13%. Koncernens
resultat före skatt uppgick till 17 Mkr jämfört med 26 Mkr föregående år, en minskning med 34%.
Konjunkturnedgången påverkade Svedbergs negativt under kvartalet och särskilt under de två
första månaderna. Under mars ökade försäljningen jämfört med föregående år och utöver fler
arbetsdagar bedöms ROT-bidraget ha påverkat positivt.
Tack vare god orderingång under mars har varseltiden förlängts.